Vi är två lärare och 56 elever i år 6 – Edboskolan.

Vi har flera syften med denna blogg. Dels lära eleverna och oss själva om upphovsrätt, källkritik samt låta oss vara producenter och inte bara konsumenter i denna alltmer digitaliserade värld. Detta känns högaktuellt när Lgr 11 också skrivs om. Ett annat syfte är att motivera och inspirera eleverna och oss att få en djupare digital kompetens och nå ut till världen utanför genom att det blir ett entreprenöriellt lärande. Vidare handlar det också om att få en bättre och roligare kommunikationskanal  mellan hem och skola. Dels att kunna ta del av bilder, elevmaterial men också få information kring vad som händer framöver. Att bloggen ska bli ett levande verktyg som alla får en vana att gå in och kika på.

Vi lärare kommer till en början vara de som publicerar arbetena men efter ett tag får två elevrepresentanter också få hjälpa till med bloggen.

Vi kommer att använda mycket eget material. Men om vi inte gör det kommer vi vara noga med upphovsrätten och de regler som följer detta.